Anadolubank'ta Eğlence Zamanı...

Anadolubank'ta Eğlence Zamanı...

Kazanmayı Seviyoruz.

Anadolubank'ta Eğlence Zamanı...

Eğlence Zamanı
Eğlence Zamanı bünyesinde faaliyet gösteren sosyal kulüpler ile Takım çalışmasını iş dışına taşımayı ve rekabeti eğlence ile pekiştirmek amacıyla ortak ilgi alanını paylaşan çalışanlarımızı bir araya getirmeyi amaçlar.

  • Etkinlikler ile çalışanlar arası iletişim ve paylaşımı destekler; kurum değerlerini pekiştirecek ve çalışan motivasyonunu arttıracak faaliyetler düzenler,
  • Çalışanların Memnuniyet, Mutluluk ve Bağlılık düzeylerini belirli rutinlerle ölçer, Bankayı daha iyiye taşımak üzere; tüm çalışanların süreçlere katkılarını sağlayacak etkin iletişim kanalları oluşturur.
  • İç Müşteri Memnuniyeti aksiyonları ile çalışanlar arası iletişimde “biz” kavramını ortak bilinç olarak benimsetir ve her çalışanın etkin bir takım oyuncusu olmasını sağlar.