Anadolubank A.Ş.

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

 

Anadolubank Anonim Şirketi (“Anadolubank” veya “Banka”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, Banka tarafından Aydınlatma Metni ile yapılan bilgilendirme sonrasında,  kanunen istisnaya giren  haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Bankanız bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında şirketiniz ile paylaştığım kimlik verilerim, aktardığım fotoğraf, tarafımla yapılan görüntülü görüşmeye ilişkin ses ve görüntü kayıtlarım da dahil olmak üzere kişisel verilerimin, ayrıca özel nitelikli kişisel verilerimden ceza mahkumiyeti ve sağlık bilgilerimin işlenmesine, işe alım şartlarının yerine getirilmesi kapsamında sağlanan referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması ve işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesini teminen bu verilerimin Banka tarafından muhafaza edilmesine, Bankanızın iştiraklerine aktarılmasına, özgeçmişimde yer alan bilgilerimin doğruluğunun ve finansal durumumun Banka işe alım prosedürlerinde uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Kredi Kayıt Bürosu sorgulamaları da dahil olmak üzere gerekli araştırmaların yapılmasına ve elde edilecek kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Aydınlatma metni ile Banka tarafından Kişisel Verilerin Korunması hakkında bilgilendirildim, yukarıda belirtilen hususlar kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin tercihimi ilgili alanda işaretleyerek bankanıza bildiririm.