Eğitim ve Gelişim Politikası

  • Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda Anadolubank Gelişim Akademisi kapsamında belirlenmiş gelişim programları ile desteklemeyi amaçlar.
  • Çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratır.
  • Nitelikli ve başarılı bir İnsan Kaynağı havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların eğitim ve gelişim stratejilerini planlar.