İK POLİTİKALARI

Anadolubank gücünü sahip olduğu İnsan Kaynağından alır. Bankanın stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için; yüksek performansa ulaşılması ve sürdürülebilir büyümenin ve sürdürülebilir karlılığın sağlanmasında en önemli desteği; çalışanlarıdır. “En değerli yatırım insana yapılan yatırımdır” felsefesini temel alan İnsan Kaynağı Yönetimi anlayışı;  “Etkin Yönetim” ve “Değerlerle Yönetim” ilkelerine dayanmaktadır. Bu kapsamda Anadolubank İnsan Kaynakları;

  • Bankanın stratejik hedefleri doğrultusunda; diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş ve dinamik İnsan Kaynakları Programlarını yürütür.
  • Sahip olduğu kurumsal değerleri benimser. Değerlerin  aktarılmasına ve yaşatılmasına dönük uygun araç ve ortamları dizayn ederek;  Kurum Kültürünün güçlenmesinde etkin rol oynar.
  • Anadolubank Etik İlkeleri ile paralel davranışta bulunur. Tüm İnsan Kaynakları Uygulamalarında; söz konusu ilkelerin çalışanlara benimsetilmesini temel önceliği kabul eder.
  • Tüm temaslarında “İnsana Saygı Yaklaşımı” esastır.
  • Kaliteli ve dengeli yaşam modeli anlayışı ile işyerinde verimli çalışmaya ve özel hayata gerekli zamanın ayrılmasına ilişkin prensipleri destekler.
  • Bireyi değil sistemi ve bütünü baz alan düşünce ve davranış modelleri geliştirir.
  • Bankanın uzun vadeli hedeflerine odaklanarak; değişim trendlerine ayak uydurur ve süreçlerini bu vizyonda tasarlar/yeniler.
  • Çalışanların katkısına inanır. Her türlü talep, öneri ve  görüşlerini iletebilecekleri proaktif iletişim için yeni fikirlere zemin hazırlar.
  • Nitelikli İnsan Kaynağının çalışmak için sektörde tercih ettiği;  güçlü bir İşveren Markası olmayı amaçlar.