Kariyer Yönetimi Politikası

  • Bankanın vizyon, misyon ve temel değerlerini benimsemiş, yüksek potansiyele sahip çalışanların yönetim kadrolarına terfi ettirilmesinin planlanması temel amaçtır. Bu kapsamda çalışanların; performans değerlendirmelerinin sonuçlarını baz alarak, bağlı oldukları Yöneticilerle birlikte kendi kariyer planlamalarında etkin olarak yer almaları ve bu süreci yönetmeleri hedeflenir.
  • Anadolubank; Yöneticilerini kendi içinden yetiştirir ve Banka içinde oluşabilecek yatay ve dikey kariyer fırsatları için kurum içi talepleri öncelikli olarak değerlendirir, 
  • Nitelikli İnsan Kaynağının etkin değerlendirilmesi amacıyla Banka’daki yükselme süreci;  yüksek performans gösteren davranış, mesleki bilgi ve beceri, eğitim düzeyi ve sorumluluk bilinci ile bir üst unvanda görev yapabilecek bütün çalışanların kadro olanakları çerçevesinde terfi edebilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir.