Performans Yönetimi Politikası

  • Anadolubank’ta çalışanların performans değerlendirmeleri “Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi” kapsamında yapılır. Bu değerlendirme modeli ile; Bankanın stratejik hedefleri ile çalışanın hedeflerinin uyumu sağlanarak yüksek performansa dayanan ortak bir kültür oluşturulması hedeflenir.
  • “Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi”; somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı olmasından dolayı oldukça objektiftir. Sene başında; yöneticiler çalışanlar ile birlikte Bankanın Stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacak görevlerine uygun kişisel hedefler belirler. Değerlendirme yılı içinde etkin geri bildirim uygulamaları ile gelişim süreçleri yakından takip edilir ve çalışan bazında gelişim stratejileri planlanır.
  • Performans Değerlendirme sonuçları; yüksek performans gösteren çalışanlar için uygulanacak aksiyonları belirler, düşük performansı geliştirmek için gerekli olan destek ihtiyaçlarını ortaya koyar. Fark yaratan çalışanlarımızın ve başarılı iş sonuçlarının ödüllendirilmesini sağlar. Çalışan bazında eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesine olanak tanır. Çalışanların kariyer ve yetenek planlarının oluşturulmasında ve kritik rollerin belirlenmesinde baz teşkil eder.