Aile Sıcaklığı her zaman mutfağımızda...

Genel Müdürlük politikaları çerçevesinde şubeyi yönetir, bu politikalar çerçevesinde müşteri ve iş programlarını hazırlar ve şubesine ait yıllık hedef ve bütçeyi inceler, uygulamak için gerekli koordinasyonu sağlar. Onaylanan hedef ve bütçenin realize olması için gereken önlemleri alır, bu hedefler çerçevesinde pazarlama faaliyetlerine bizzat katılır. Operasyon servisinin yöneticisidir. Şubenin kaynak yaratma, kredi, ithalat, ihracat, çek, takas, operasyonel kontrol ve takip işlemlerinin eksiksiz, Bankamız dahili ve harici mevzuatı çerçevesinde ve azami müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyonu sağlar. Kendisine bağlı servislerde çalışan personelin görev dağılımını yapmak, izlemek, sorunları belirlemek ve çözümünü sağlamak, Operasyon Servisinin diğer servis, şube, Genel Müdürlük Bölümleri, müşteriler, resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenlemek, gerekli bilgi akışını sağlamak görevleri arasındadır Cari İşlemler, gişe ve şube muhasebe işlemlerinin Bankamız ve yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak için gişe asistanlarını koordine eder, Servis içerisindeki operasyonun etkin, verimli, uyum içinde ve zamanında sonuçlandırılması için gerekli organizasyonu yapar, Gişede yapılan işlemlerin, yasal mevzuata ve Bankamız prensiplerine uygunluğunu sağlayacak önlemleri alır, Çalışma ortamının Bankamız kurum kimliği ve imajına uygunluğunu ve sürekliliğini sağlar. Operasyon Servis Yöneticisinin yokluğunda Servis Elemanları ve Yan Hizmetlerin yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirir. Bankacılık yazılımlarında rolüne tanımlı olan kasa, tahsil ve tediye işlemlerini uygulama talimatları ve iş akış esaslarına göre gerçekleştirmek, Müşterinin ne tür işlem yaptırmak istediğini iyi bir diyalog kurarak anlamak ve hatasız uygulamak, Müşterilerin hesap açıp/kapaması, TL/Efektif akışı, çek/senet, bireysel kredi, kredi kartları gibi işlemlerle ilgili tediye ve tahsilat işlemlerini kendisine verilen limitler dahilinde gerçekleştirmek, limit üstü işlemlerde, yetkilisini  devreye sokmak görevleri arasındadır. Perakende segmentinin hedefi, tüm bireylerin ve mikro işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Müşterilere yatırım ve kredi ürünlerinin yanı sıra kredi kartı, banka kartı, otomatik fatura ödeme ve düzenli ödeme olanaklarını da sunmaktadır. Bireysel segmentin hedefi, tüm bireylerin ve cirosu 1 milyon TL’na kadar olan mikro işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Müşterilere yatırım ve kredi ürünlerinin yanı sıra kredi kartı, banka kartı, otomatik fatura ödeme ve düzenli ödeme olanaklarını da sunmaktadır. Tarım bankacılığı segmentinin hedefi, üretici çiftçilerin işletme sermayesi ve her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Cirosu 6-40 milyon TL arasında olan ticari müşteri kitlesinin ürün ihtiyaçlarını belirler ve bu kesime yönelik pazarlama etkinliklerini yürütür. Cirosu 40 milyon TL üzerinde olan ticari müşterilere hizmet sunmaktadır. Cirosu 1-6 milyon TL arasında olan müşterilere hizmet sunmaktadır.