Ücret Politikası

  • Anadolubank’ta Ücret Politikasının temel amacı; iç ve dış ücret dengesini korumaktır. Ücretlendirme Sistemi; işin niteliği ve gerekliliklerine ilişkin iç denge dinamikleri ile sektör içi maaş ve ücretlere ilişkin verilerle birlikte dış denge dinamikleri kapsamında objektif ve rasyonel olarak yapılandırılmıştır. 
  • Bankadaki her bir görevin sorumluluk boyutu, iş büyüklüğü, mesleki bilgi ve beceri gereksinimleri, sektörde bulunabilirliği ve yönetim alanı genişliği gibi kriterler ücretin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır.
  • Bankanın stratejik hedefleri ile paralel, yeni yetenekleri kuruma kazandırmayı, çalışanları elde tutmayı ve performansı arttırmayı hedefleyen bir ücretlendirme modeli uygulanmaktadır. 
  • Tüm Ücret Uygulamalarının; adil, şeffaf ve gizli olması, objektif performans hedeflerine dayalı olması, sürdürülebilir başarıyı desteklemesi ve Banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olması esastır. 
  • Kanun, Mevzuat ve Düzenlemelere Uyum, Eşit İşe Eşit Ücret, Performansa Göre Ücret, Sektörel Denge, Risk Yönetimi Prensiplerine Uyum,  Sürdürülebilir Başarının Ödüllendirilmesi, Anadolubank Ücretlendirme Politikasının temel ilkelerini oluşturmaktadır.