Yetenek Yönetimi Politikası

Anadolubank’ta Yetenek Yönetimi; Anadolubank’lı liderin tanımlanması, yeteneklerin kazanımı, yeteneklerin kurum içinde keşfinden, tanımına, gelişimine, performanslarının yönetilmesinden, yedeklenmesine, kuruma bağlılıklarının artırılmasına ve ölçümlenmesine kadar pek çok İK uygulamasını barındıran bir süreçtir. 

Bankamız sratejileri ve kültürü ile uyumlu, aynı zamanda diğer İK uygulamaları ile entegre çalışan bir modeldir ve bu nedenle kurumsal yönetimin bir parçasıdır. 

Anadolubank için her çalışan bir yetenektir. Yetenek Yönetimi süreci; yetkinlikleri ve performansı ile başarısını kanıtlamış ve gelecekte Bankaya rekabet avantajı sağlayacak, kilit pozisyonlarda yer alabilecek yüksek potansiyele sahip çalışanların belirlenmesi, yüksek potansiyelli çalışanlarımızın bireysel gelişimlerinin takibi ve kariyer planlarının yönetilmesidir.